diamond – Goldsport Millennium
diamond

diamond

0₫

Mô tả

  • Quyền lợi fitness, Group X and all class Yoga
  • All clubs, all days, all hours
  • Đi tập cùng 1 người bạn (nonfixguest)/ngày
  • Dịch vụ  khăn
  • Tủ Vip hằng ngày
  • Gửi xe 100 nghìn đồng/tháng
  • Locker Thảm 1 năm
  • Sauna + Steam
  • 10 thẻ tập - 7 ngày miễn phí
  • 16 buổi đo INBODY

Bình luận

Sản phẩm khác