KICK BOXING – Goldsport Millennium
Trang chủ KICK BOXING

KICK BOXING

KICK BOXING

  • Đăng bởi Thu Nhật
  • Ngày đăng 14/10/2018

Kickboxing là một nhóm các môn thể thao chiến đấu độc lập dựa trên đá và đấm, lịch sử phát triển từ karate, Muay Thái và boxing của phương Tây. Kickboxing được thực hành để tự vệ, tập thể dục, hay như một môn thể thao tiếp xúc.