Giỏ hàng

SUN SERIES (M)

Là một chuỗi những tư thế phổ biến trong Hatha Yoga. Những chuỗi chuyển động và tư thế này được luyện tập với những mức độ tập luyện khác nhau. Bài tập này liên kết mười hai tư thế (Asanas) với nhau trong loạt tư thế động.

Danh mục tin tức

Từ khóa