ZUMBA – Goldsport Millennium
Trang chủ ZUMBA

ZUMBA

ZUMBA

  • Đăng bởi Nhật Thu
  • Ngày đăng 03/10/2018

Là bộ môn đang có sức lan tỏa rộng khắp thế giới, Zumba không chỉ là nhảy mà còn là sự tổ hợp đủ 4 yếu tố của một môn tập thể thao giảm cân: Tim mạch, điều hòa cơ, cân bằng và linh hoạt chuyển hóa năng lượng. Điều đặc biệt là Zumba không đòi hỏi bất kỳ trình độ nào mà vẫn có thể tập.