DANCE RHYTHMS – Goldsport Millennium
Trang chủ DANCE RHYTHMS

DANCE RHYTHMS

DANCE RHYTHMS

  • Đăng bởi Nhật Thu
  • Ngày đăng 03/10/2018

Là bộ môn kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo để tạo thành một bài nhảy hoàn chỉnh mang tính biểu diễn. Dance Rhythm là lớp học đặc biệt giúp cho mọi người nâng cao kỹ năng nhảy.