POWER YOGA (A) – Goldsport Millennium
Trang chủ POWER YOGA (A)

POWER YOGA (A)

POWER YOGA (A)

  • Đăng bởi Nhật Thu
  • Ngày đăng 14/10/2018

Power yoga là một bài tập nâng cao kết hợp giữa chuỗi động tác động, tĩnh, vặn mình, các động tác tập trung vào vùng cơ bụng và hơi thở.